Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Öst, arresten Jönköping, den 7 och 8 mars 2018

2018-06-07