Opcat-inspektion av Region Kronoberg, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, den 26–28 mars 2019

2019-12-27