Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborg (häktesfilialen Berga) den 13 och 14 maj 2019

2019-06-11