Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Mitt, arresten Västerås, den 19 och 20 september 2022

2022-12-05