Opcat-inspektion av Region Östergötland, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, den 17 och 18 oktober 2022

2023-01-05