Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Uddevalla, den 31 augusti och 1 september 2016

2017-11-06