Inspektion av Kriminalvården, anstalten Salberga, den 22–23 oktober 2013

2017-08-17