Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall, den 12–14 november 2013

2017-08-17