Inspektion av Polismyndigheten i Gävleborgs län, gränspolisenheten, den 27 och 28 oktober 2014

2017-08-21