Inspektion av Kriminalvården, anstalten Johannesberg, den 28–29 november 2016

2017-08-24