Inspektion av Rättspsykiatri vård Stockholm, sektion Nord, Stockholms läns sjukvårdsområde, inom Region Stockholm, den 12–13 november 2019

2020-02-07