Inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 20–22 september 2022

2022-12-20